Zoektocht naar een biologische teelt van lelies.

Mensen houden van bloemen. Dat geldt in Nederland, dat geldt voor consumenten over de hele wereld. Consumenten willen steeds nieuwe soorten, nieuwe kleuren, nieuwe geuren, ga zo maar door. Bloemenkwekers spelen daar op in door steeds weer met nieuwe bloemen op de markt te komen. Vaak is dat best lastig: hoe specialer en mooier de bloem, hoe moeilijker het is deze bloem op een ‘natuurlijke’ manier te telen. Om deze bloemen goed op de vaas te krijgen én te houden zijn vaak chemische middelen en andere ingrepen nodig. Een dilemma voor zowel bloementeler als consument. Als de teler met zijn spuit over het veld rijdt, zijn de omwonenden vaak verontrust: is dat niet schadelijk voor onze gezondheid en die van onze kinderen? Ondanks dat de middelen steeds veiliger zijn geworden, willen we het gebruik er van toch zoveel mogelijk vermijden. Het liefst willen we biologisch telen.

CAH Vilentum onderzoekt voor het tweede jaar of de teelt van lelies op een biologische wijze kan gebeuren. Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt en Hilbrands Laboratorium (HLB) zijn bij dit project Vitale bollen – Vitale bloemen betrokken. Een aantal maatregelen, om de teelt van leliebollen op een biologische wijze tot een succes te brengen, is bekend. Denk aan: een ruime vruchtwisseling, werken met resistente rassen, gebruikmaken van gezond uitgangsmateriaal, vermijden van beschadigingen en het verwijderen van afwijkende bollen en zieke planten. Of een plant alsnog ziek wordt, hangt af van verschillende factoren. Eén daarvan is de levenskracht van de plant. Als de plant vitaal is en geen stress ondervindt en goede bodemcondities heeft, zal een schimmel of bacterie geen ziekte kunnen veroorzaken in de plant. Er komen steeds meer middelen die de vitaliteit van de lelies verhogen. In dit onderzoek Vitale Bollen – Vitale bloemen wordt de werking van bodemverbeteraars en plantversterkers onderzocht. Wellicht zijn ze een goed werkend en biologisch alternatief voor chemische bestrijding van ziekten in de leliebollenteelt.

Bodemverbeteraars zorgen voor een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen. Daardoor kunnen de bollen optimaal groeien. Plantversterkers maken de bol en daaruit groeiende plant en bloem weerbaarder tegen ziekten en plagen. In het onderzoek van CAH Vilentum zijn deze effecten deels al waar te nemen. Door dit onderzoek krijgt de sector meer inzicht in de werking en bruikbaarheid van deze biologische middelen. De opgedane kennis uit het onderzoek kan direct toegepast worden in het onderwijs. Studenten zijn zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Mensen houden van bloemen. Mensen en bloemen houden allebei van gezondheid!