Van der Avoird Bloembollen lelies, tulpen en een beetje plantuiten

Omdat wij van bloemen houden!

Opa Koos kreeg als pionier in 1955 aan het Onderduikerspad in Espel een melkveebedrijf toege-wezen. Al gauw kwamen er ook aardappels en andere akkerbouwgewassen bij. Vanaf 1970 zijn de zonen Frans en Piet gaan helpen met de teelt van tulpen. Om zelf bollen te mogen telen, moesten ze een cursus volgen, waar ze glansrijk voor slaagden. In 1973 bloeiden de eerste tulpen van hen-zelf.

In 1978 kwam Piet officieel bij het bedrijf in en werd het bedrijf in Espel te klein. De broers kochten er een bedrijf bij aan de Grietenijdijk 6 bij Lemmer waar het bedrijf nu nog gevestigd is. Ze begon-nen daar eerst met het telen van alle akkerbouwgewassen en richten zich pas later volledig op de bloembollenteelt. Zo werd In 1982 uitgebreid met de teelt van lelies.

Ingrijpend was de brand in 1993 waarbij alle schuren verloren gingen. De schuren werd herbouwd en konden een jaar later weer in gebruik genomen worden. In 2007 kwam er nog een nieuwe schuur bij. Het bedrijf groeide in tulpen en lelies en in de loop der tijd vielen er steeds meer akker-bouwgewassen af totdat alleen de bloembollen overbleven. Acht jaar geleden is besloten om naast de lelies en de tulpen plantuien te gaan telen omdat deze teelt prima in het bedrijfsplan paste.

In 2012 nam de zoon van Frans, Koos van der Avoird, het bedrijf over en staat de derde generatie dus aan het roer. Ondertussen werken er zo’n 12 mensen vast in dienst.

teelt

Van der Avoird teelt rond de 80 hectare tulpen in diverse varianten. Trots is Koos op de tulp ‘Dutch Design’, die hij in de veredeling kocht en zelf met succes in de markt heeft gezet. Van der Avoird is aangesloten bij veredelingsbedrijf Remarkable en Tuliko. Van de tulpen wordt dertig procent ver-kocht aan binnenlandse broeierijen, de rest gaat op export naar het buitenland.

Ook van de lelies teelt Van der Avoid zo’n 80 hectare, het meeste dicht bij huis in de Noordoostpol-der of in Lemsterland en een deel in Gaasterland. Hij teelt vele varianten, zoals de Oriental, OT, LA, Aziaat of Longiflorum. Hiervan gaat ook rond de dertig procent naar de Nederlandse broeierij en 70% is voor export naar het buitenland. Van der Avoid is aangesloten bij kwekersvereniging Bloems. De lelie Bach, een witte LA soort is de favoriet van Koos zelf.

Veertig hectare plantuien maken het bedrijf compleet.

Opwinden kan Koos zich over de ophef rond gewas beschermingsmiddelen. Vooral rond de lelie speelde dit de afgelopen tijd erg op. ‘Maar de lelieteelt is zo klein’, vertelt hij, ‘dat er voor lelies geen andere middelen, dan voor andere gewassen ontwikkeld worden, dus wat wij gebruiken wordt in de akkerbouw doorgaans gebruikt. Wij gebruiken gewasbescherming volgens de normen en gebruiken alleen goedgekeurde middelen. Dat doen we steeds meer met biologische middelen. We verande-ren met de maatschappij mee en luisteren goed naar de vraag, maar mesen moeten ons wel de tijd gunnen en rekening houden met elkaar. Op www.lelieteelt.nl leggen we alles rond de lelie uit. Bij Van der Avoid mag je altijd naar binnen lopen. ‘De deur van de schuur is altijd open en we heb-ben de koffie altijd klaar’, lacht Koos. ‘Iedereen mag ons altijd vragen stellen over onze werkwijze en onze werkzaamheden. We hebben geen geheimen.’

Op afspraak kan er een rondleiding door het bedrijf gegeven worden.

http://vanderavoirdbv.nl/