Mest voor voedsel

Het lijkt een onsmakelijk onderwerp, maar aan het eind van deze column denkt u daar misschien anders over. Ik ga het hebben over kringlopen. Tegenwoordig proberen we de productie van ‘van alles en nog wat’ om te vormen naar kringlopen. Beter gezegd naar een systeem dat zo weinig mogelijk verliezen van grondstoffen oplevert en zoveel mogelijk van de grondstoffen weer terug in het productiesysteem brengt.

Dat merken we bijvoorbeeld aan de mobieltjes en batterijen die worden ingeleverd om grondstoffen uit terug te winnen. Dat organiseren in kringlopen gebeurd ook met voedsel. Sterker nog, de basis van onze voedselproductie is door kennis van kringlopen gevormd. Tot halverwege de vorige eeuw kenden we geen andere mogelijkheden om voldoende voedsel te produceren. Toen kwam kunstmest en ontstonden nieuwe kansen om de voedselproductie voor de snel groeiende bevolking bij te benen. Naast kunstmest wordt, zoals velen van u weten, ook ‘echte mest’ van dieren gebruikt voor de teelt van planten. En die ‘echte mest’ is bezig met het verbeteren van haar reputatie.

In het belang van klimaatverandering willen we minder aardolie gebruiken en moet een veel grotere hoeveelheden planten worden geteeld. Niet alleen voor voedsel, maar ook als grondstof voor producten waar nu aardolie voor wordt gebruikt. Dat kan niet zomaar omdat daarvoor op onze aarde niet voldoende ruimte beschikbaar is. Daarom moeten we veel slimmer gaan werken was te lezen in een opinieartikel van Martin Scholten, een van de directeuren van Wageningen UR (al jaren de beste landbouwuniversiteit van de wereld). Volgens hem kan een voedselkringloop nooit bestaan zonder veehouderij en haar mestproductie. Voor het hele artikel kunt u googlen: martin scholten kringlopen.

Planten groeien niet van de ‘lucht’, ze hebben allerlei bouwstenen nodig. Als je die niet op de grond brengt put je de grond uit. Dat weet iedere boer en tuinder. Maar voor veel consumenten is dit nauwelijks bekend en dat is de reden dat ik dit onderwerp met u deel. En daarmee kom ik terug op het onderwerp, namelijk het belang van mest. Dieren kunnen plantenresten verteren die anders niet kunnen worden gebruikt. Voor de productie van vlees, melk en eieren. Daarbij blijft mest over die weer kan worden gebruikt voor het bemesten, of ‘bijtanken’, van de bodem. Wanneer je dat verstandig doet wordt de vruchtbaarheid van de bodem beter en krijg je hogere opbrengsten van het gewas dat je teelt. Dus als u de komende maanden af en toe een mestlucht ruikt kunt u glimlachen bij het idee dat de kringloop wordt gevoed in uw directe omgeving. Mest krijgt zo weer een betere reputatie!

Nico Verduin

Voorzitter LTO Noord regio West

Twitter: @NicoVerduin