Bloembollen Vakdagen Flevoland

Dè ontmoetingsplek van land- en tuinbouw

De Bloembollen Vakdagen Flevoland worden voor de vijfde keer georganiseerd. Het lustrum wordt gevierd op donderdag 2 en vrijdag 3 februari in de Profytohallen in Creil met als thema export. Het thema komt tot uiting in de bloemenshow, waarin een groot aantal bloembollentelers hun tulpen presenteren en in de thema-ochtenden. De bloemenshow en de Agribeurs zijn geopend van 13.00 - 22.00 uur. Het Grand Café is vrijdag geopend tot 01.00 uur.

Donderdagochtend staat in het teken van de precisielandbouw. ‘En dan gaat het niet alleen over GPS’, verzekert Bas Menting van de PR commissie van de vakdagen. ‘We hebben een spreker van Agrometius, die ons naast alles over GPS ook alles kan vertellen over bodemscans, gewasmonitoring, opbrengstmetingen en over het beheer van alle informatie, niet alleen voor bollentelers, maar ook voor akkerbouwers en andere agrariërs. Ook komt er een kweker, die al langere tijd fanatiek met precisielandbouw bezig is, zijn ervaringen vertellen.’ De vrijdagochtend is een bloembollen gerelateerde handelsochtend.

Historie

Na 14 jaar Creiler Flora met een vaktentoonstelling èn een succesvolle consumentenbeurs besloot de organisatie in overleg met de leden om de consumentenbeurs te laten vervallen en in 2013 verder te gaan als Bloembollen Vakdagen Flevoland. De voornaamste reden is dat de opbouw en de voorbereidingen die gepaard gaan met de organisatie van de Creiler Flora, te veel tijd kosten. Tijd die de kwekers op hun eigen bedrijven goed kunnen gebruiken.

De vakdagen worden een ontmoetingsplek voor iedereen werkzaam in het bloembollenvak, maar ook voor de ondernemers en werknemers uit andere agrarische sectoren zoals de akkerbouw, veeteelt, glastuinbouw en fruitteelt. Het concept slaat aan en de organisatie mag dit jaar trots zijn met 31 inzenders voor de bloemenshow en 50 deelnemers aan de Agribeurs.

Bas Menting van bloembollenbedrijf Menting teelt zelf lelies en tulpen. Hij is opgegroeid met de Creiler Flora. Van jongs af aan hielp hij zijn vader Gerard, oud-voorzitter van de Creiler Flora, al met het klaarzetten van de tulpen voor de show. Nu maakt hij zelf deel uit van de organisatie, als lid van de PR commissie. ‘De bloembollen vakdagen drijven op de kracht van de vrijwilligers’, vertelt hij. ‘Ik vind het belangrijk om als teler betrokken te zijn en contacten te onderhouden, dus toen ik door Stef Meurs, voorzitter van onze commissie, werd gevraagd om deel uit te maken van dit team, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ons bestuur bestaat uit vijf personen: een voorzitter, secretaris en de verantwoordelijken voor de financiële commissie, technische commissie en PR commissie. Daarnaast hebben we nog een grote groep vrijwilligers, die klussen en alle voorbereidingen doen voor de tentoonstelling. Zij zijn echt onmisbaar!’

Meer informatie: http://www.bloembollenvakdagenflevoland.nl/