Agrarische sector is de motor van Flevoland

Flevoland en de agrarische sector. Het is een onverwoestbaar huwelijk. ,,Er wordt gezegd dat de agrariërs de economische motor van de provincie zijn'', stelt Arnold Michielsen, de provinciale voorzitter van LTO Noord. Met een productiewaarde van ruim 1.2 miljard, valt daar zeker wat voor te zeggen. 68% van het grondoppervlak van de jongste provincie van Nederland wordt gebruikt door ruim tweeduizend bedrijven in de agrarische sector. ,,Wij spelen een belangrijke rol in het voeden van de wereld'', weet Michielsen. ,,Niet alleen door productie, maar ook door innovatie.''

Met het vissersbolwerk in Urk en de aanwezigheid van nagenoeg alle disciplines uit de land- en tuinbouw – van aardappelteelt tot vruchtbomenteelt en van veehouderij tot bloembollenteelt – is de agrarische inslag van Flevoland overduidelijk. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er twee vestigingen van de CAH Vilentum Hogeschool zijn gevestigd in de provincie (Dronten en Almere). De school richt zich vooral op de agrarische sector.

Het jonge Flevoland is snel volwassen geworden.,,Met onze productie van groentes kunnen we bijvoorbeeld een groot deel van Europa voeden. Daarnaast vindt het hier geproduceerde poot- en zaaigoed zijn weg over de hele wereld'', noemt Michielsen als voorbeeld. Naast groentes wordt het grootste deel van het land gebruikt voor aardappelteelt en granen. ,,Maar ook tulpen zijn groot in Flevoland. Wist je dat 30% van de productie in Nederland uit Flevoland komt?''

Het succes van Flevoland is niet onopgemerkt gebleven. Jaarlijks komen er diverse buitenlandse delegaties op bezoek, laat Michielsen weten. Die zijn op zoek naar de geheimen van de grond die in 1986 officieel werd gedoopt tot provincie Flevoland. In de decennia daarvoor verrees het landschap – dat voor een groot deel speciaal voor de agrarische sector werd gemaakt - stapsgewijs. Met in 1942 de drooglegging van de Noordoostpolder in 1957 gevolgd door de oostelijke polder en in 1968 de zuidelijke polder.

,,Het is een uniek stuk grond. Er zijn veel delta's in de wereld. Mensen uit die gebieden willen graag zien hoe wij het hier voor elkaar hebben. Hoe je land op een goede manier drooglegt. Door de goede structuur en waterhuishouding, heeft Flevoland een van de beste gronden voor de agrarische sector'', zegt Michielsen. ,,We hebben in die zin een voorbeeldfunctie voor een hoop andere gebieden in de wereld.''

Stilstaan is er echter ook in Flevoland niet bij. Constant wordt er gedacht over nieuwe technieken en ontwikkelingen. ,,Zo hebben wij een van de grootste biologische sectoren. Een arbeidsintensieve manier van werken. Dat het bij ons zo groot is ge worden, is alleen maar mogelijk geweest door technologische vernieuwingen en de ontwikkeling van efficiënte manieren om te werken.'', noemt Michielsen.

,, Een ander praktisch voorbeeld is de doorontwikkeling van GPS-technieken. Daar is vanuit Flevoland flink wat druk op uitgeoefend. Nu is het bijvoorbeeld mogelijk om op de centimeter nauwkeurig te schoffelen met automatische schoffelaars. Onkruid wordt daardoor veel effectiever weggehaald zonder dat gewassen daar schade van ondervinden. Iets wat de kwaliteit en kwantiteit enorm heeft verhoogd. Dit is slechts één voorbeeld van vernieuwing. Maar innovaties als deze zijn voor de provincie belangrijk geweest om te komen waar we nu zijn. En we moeten blijven innoveren, willen we als Flevoland bij de top van de wereld blijven.''