Landbouwonderneming A van der Knijff BV

Landbouwonderneming A van der Knijff BV in Zeewolde verbouwt aardappelen, uien, suikerbieten en graan en loopt daarnaast voorop in energieopwekking.

Pootgoed en consumptie aardappelen worden er geteeld, zoals Agria, Fontane en Innovator. Van der Knijff heeft een moderne bedrijfsvoering. Voor het aardappelen poten, worden de ruggen gefreesd met een Baselier frees, die acht ruggen tegelijk maakt. Voorop de trekker zit een Lemken Kompaktor. Het poten wordt gedaan met een Miedema Structural MS4000 op een ruggen afstand van 75 cm. Na het poten van de aardappelen worden de ruggen opgefreesd met een Baselier die acht ruggen tegelijk opfreest. Het rooien van de aardappels wordt gedaan met een Grimme Varitron 470 een rooier met vier rijen en een bunkerinhoud van zeven ton.

Er worden 2 soorten uien geteeld: gele en rode uien. Het uien zaaien wordt gedaan met een gps gestuurde trekker op bedden van drie meter, waarbij de zaaimachine twee keer drie meter tegelijk zaait. Het uien rooien wordt gedaan met een omgebouwde zelfrijdende machine.

Biogas

Trots is Van der Knijff op de biogas-installatie, die van verschillende reststromen groene stroom en warmte maakt. ‘Wij zijn ons er van bewust dat we goed om moeten gaan met onze omgeving, met de wereld waarin we leven. Alternatieve energievormen gebruiken is daarbij belangrijk voor een veilige toekomst met een goed milieu.

;Door de jaren heen leer je om een selectie te maken van de reststromen die aangeboden worden om zo de installatie optimaal te laten draaien. Waardoor de gasproductie constant is en de samenstelling van het gas optimaal blijft’, vertelt Jacobine van der Knijff.

De vloeibare mest die vrij komt aan het einde van het proces wordt voor een groot gedeelte gebruikt op het eigen land, het overige gedeelte wordt in de omgeving afgezet naar andere akkerbouwers.

De vaste mest die vrijkomt wordt ingedroogd op het bedrijf, gekorreld en geëxporteerd als hoogwaardige mest naar bijvoorbeeld wijngaarden.

Biogas is een gasmengsel dat als hoofdbestandsdelen methaan en koolstofdioxide bevat. Het biogas komt vrij tijdens het vergisting proces. De biogas installatie maakt gebruik van verschillende soorten biomassa, zoals rundvee drijfmest van veehouders uit de buurt en organische reststromen die op de positieve lijst van het ministerie van LNV staan. In een Warmte Kracht Koppeling (WKK) motor wordt het geproduceerde biogas verbrand en omgezet in warmte en groene stroom. De stroom wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet en de warmte wordt gebruikt om de biomassa te drogen. Voor het vergisten van de biomassa wordt gebruik gemaakt van een propstroomvergister.

Naast de biogas-installatie heeft Van der Knijff op zijn bedrijf windmolens staan, die wind omzetten in energie.

http://knijffagro.nl/