Agrarische mechanisatie de trends

De agrarische sector is op het gebied van mechanisatie sterk in ontwikkeling. Dit heeft alles te maken met de opkomst van de precisielandbouw. Precisielandbouw is het nauwgezet en efficiënt bedrijven van geautomatiseerde landbouw. De juiste handelingen worden op het juiste moment gedaan, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid. Hiervoor nemen allerlei nieuwe machines het werk over van de mens.

Zo wordt bij precisielandbouw gebruikgemaakt van gps, sensoren op de grond of vanuit de lucht (per drone of satelliet) en computers op de landbouwmachines of -voertuigen. Voor de akkerbouw kan dit bijvoorbeeld inhouden dat met zo weinig mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen maximale kwaliteit en opbrengst wordt bereikt. Door het efficiënter werken wordt er ook minder gebruik van brandstoffen in de voertuigen. Dit levert weer minder CO2-uitstoot op. Hieronder leest u meer over opvallende trends binnen de agrarische mechanisatie.

Drones

Er zijn al verschillende drones op de markt die speciaal voor de landbouw zijn ontwikkeld. De drones hebben een lange vliegtijd, gestabiliseerde camera-ophanging en zijn uit te breiden met verschillende soorten camera’s. Wat doen deze drones nu precies? Vanuit de tractor of lopend over het land is vaak niet voldoende overzicht van de conditie van de landbouwgrond. Een drone ziet het gehele perceel vanuit een completer gezichtspunt. Onderdelen van het land kunnen zo veel beter in kaart worden gebracht. Boeren gebruiken de beelden die drones verzamelen bijvoorbeeld voor het de bemesting en beregening van die stukken land die het nodig hebben. Door de inzet van drones kan men dus veel gerichter te werk gaan. Hierdoor wordt er ook zuiniger omgegaan met de landbouwmiddelen.

Gps

Gps wordt steeds vaker gebruikt bij de aansturing van machines, zo ook bij landbouwmachines. Een voorbeeld: een spuitmachine voor het bespuiten van de uien wordt met behulp van gps en taakkaarten aangestuurd. Ook het uitstrooien van organische mest wordt steeds vaker op basis van gps en taakkaarten gedaan. Het werk wordt op deze manier een stuk efficiënter.

Bodemsensoren

Met bodemsensoren kan het land in kaart worden gebracht. Informatie over de bodem wordt door de sensoren naar boven gehaald. Doordat er veel verschillende soorten sensoren zijn kan de kwaliteit van de grond goed nagegaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan vocht, stikstof of mest. Met het gebruik van sensoren kan er op tijd ingegrepen worden.

Controlled Traffic Farming

Controlled Traffic Farming (CTF) is een breed begrip, maar het gaat in feite over het in controle hebben van je transport, voertuigen en werktuigen. Tegenwoordig gaat het al zover dat tractoren zelf kunnen rijden en kunnen sturen op basis van allerlei gps-tools, computerkaarten en digitale gegevens. Onnodig transport op de akker wordt op deze manier voorkomen. Ook kan zo’n tractor het werk veel preciezer doen dan een mens. Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van de landbouwgrond. Dankzij digitale gegevens weet de tractor precies wanneer de spuitmachines aan en weer uit moeten. Dit bespaart onder andere veel brandstof, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, maar ook werkuren en extra transport.

Robots

Het klinkt misschien nog een beetje als science fiction, maar ook robots zullen steeds meer worden ingezet in de agrarische sector. Het Deense bedrijf Agrointelli heeft de Robotti bedacht en heeft er al eentje verkocht in Nederland. Op de proefvelden van Wageningen University & Research in Lelystad maakt de autonome machine de eerste meters. De robot weegt 1.800 kg en wordt hydrostatisch op alle vier de wielen aangedreven. Wellicht is dit wel de tractor van de toekomst…