De wintershow Zwolle wie heeft de mooiste koe van Oost Nederland

Op 20 februari 2019 is iedereen weer van harte welkom op de 17e editie van de Wintershow Zwolle in de Zwolse IJsselhallen. Deze tweejaarlijkse Wintershow is de grootste regionale koeienkeuring in Nederland en wordt georganiseerd door de gezamenlijke veeteeltstudieclubs uit Overijssel, Noordwest- Gelderland en Roodbont-Overijssel en Noord-Nederland.

Alle inzenders zijn agrarisch ondernemer met veel passie voor hun vee. Met veel liefhebberij en trots tonen zij hun koeien aan belangstellenden en collega’s. Naast de individuele competitie tussen de inzenders om de titel: mooiste koe van Oost Nederland voor zowel rood- al zwartbont, is er een sportieve onderlinge wedstrijd met diergroepen per veeteeltstudieclub. Er zijn 230 dieren opgegeven voor de show. Nieuw in deze editie is dat er voor zowel rood- als zwartbont dieren zijn opgegeven voor een aparte productieklasse.

Deze koeien hebben meer dan 60.000 kg melk hebben geproduceerd. De hoogste producente zit inmiddels al over de 100.000kg! Met deze twee rubrieken onderstrepen we de duurzaamheid van de Nederlandse veestapel nog eens extra. Alle inzenders zijn momenteel al druk bezig met de voorbereidingen om te zorgen dat de trots van hun stal ook in Zwolle goed gepresenteerd kan worden. De gemoedelijke sfeer en de glanzende koeien maken het tot een fantastische show met een landelijke sfeer.

Naast de keuring is er de gehele dag eenvakbeurs met ruim twintig standhouders van agrarische toeleveranciers, adviesbedrijven, agrarische bouwbedrijven etc.. Wij hopen u op woensdag 20 februari te mogen begroeten in de IJsselhallen. De hallen zijn open van 9.00 – 16.00 uur. Zowel het parkeren als de entree zijn gratis (met dank aan onze sponsoren!) De catalogus kost € 10,- Deze keer valt de Wintershow in de week van de voorjaarsvakantie (voor regio Noord). Hierdoor kunt u met uw kinderen, familie of kennissen er een gezellig uitje van maken. Welkom

Kijk voor meer informatie op WWW.WINTERSHOWZWOLLE.NL